Actieonderzoeker “Blijf voor de jeugd”

In augustus 2020 zag ik een oproepje op LinkedIn voorbijkomen vanuit Jeugdhulp alles in het werk. (www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl ) Waarbij ze opzoek waren naar mensen die verbonden zijn met de jeugdhulp en deze sector een warm hart toedragen, maar vooral op zoek naar mensen die op onderzoek uit willen gaan; hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen behouden voor de sector.

Dit sprak mij enorm aan, zelf ben ik al ongeveer 15 jaar werkzaam in de jeugdhulp en heb mij inderdaad wel vaker afgevraagd hoe kan het verloop toch zo groot zijn. Aan de andere kant heb ik ook vaker met het dilemma te maken gehad; wil ik dit nog wel.  Want laten we eerlijk zijn, het werk als jeugdprofessional gaat niet altijd over rozen en we staan soms in het heetst van de strijd voor heftige dilemma’s en keuzes. Maar ondanks dat, of misschien juist daardoor; het snel moeten schakelen, de variatie, verschillende situaties en elke keer weer opnieuw maatwerk leveren en vraagstukken afwegen, vind ik dit het mooiste vak wat er is en ben ik dan ook blij en trots dat ik kan zeggen dat ik binnen de sector jeugdhulp werk.

Vandaar ook dat ik enthousiast werd toen ik de oproep op Linkedin zag verschijnen. Na een leuk en inspirerend gesprek ben ik uitgenodigd om samen met twee andere actieonderzoekers (Lisa Philips en Petra Meijssen) en coördinator (Marjan Holthuis) in gesprek te gaan over onze wensen, verwachtingen vooral; Hoe gaan we aan de slag! Hierbij zijn we ondersteund door het FCB (Lynnet Frijling).

Het plan van aanpak was al snel rond: We moeten in contact komen met de jeugdprofessionals, maar daarnaast ook met het managementteam en/of de bestuurder. Want als er iets moet veranderen hebben we iedereen nodig.

Eerst op zoek naar professionals.
Als eerste moesten we op zoek gaan naar organisaties die ons hierbij willen helpen.

Dit is gelukt! Ondanks de corona periode waren er 3 organisaties waarbij we virtueel binnen mochten kijken en in gesprek mochten met de professionals vanuit diverse functies.

Vervolgens in gesprek gaan met…
Om op een goede manier in gesprek te gaan met de professionals in verschillende functies moesten we dit uiteraard wel goed aangaan pakken; na een goed overleg zijn we eruit gekomen om hierbij gebruik te maken van de Walt Disney strategie:

Deze manier van in gesprek gaan heeft voor veel mooie dromen, wensen en ideeën vanuit de professionals gezorgd. Deze verhalen hebben we gebundeld en sommige verhalen zijn terug te lezen op de website. www.blijfvoordejeugd.nl

De uitkomsten van de gesprekken hebben we gebundeld en verwerkt tot tools en ons eindproduct.
Tijdens de gesprekken kwam er uiteraard ook naar voren dat er al heel veel goede initiatieven zijn en dat we niet overal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Vandaar ook dat we dit besproken hebben met de professionals en ook met ons eigen projectteam. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat alle deze mooie bestaande initiatieven een goede plek krijgen, zodat deze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor alle professionals die werkzaam zijn binnen de sector jeugdhulp.

We hebben vanuit de interviews de uitkomsten samengevoegd tot 5 hoofdthema’s. Deze hebben we vervolgens getoetst door een enquête te maken en deze onder de professionals te delen. We hebben de verschillende onderwerpen verdeeld in de volgende 5 thema’s:

*Toekomstkansen
*Verruimen van perspectief
*Leidinggeven aan professionals
*Behouden door begeleiden
*Blijven leren

Per thema zijn er verschillende tools, Webinars en andere praktische handvatten die de professional, leidinggevende en anderen binnen de sector verder kunnen helpen. Bij alle thema’s hebben we ook gebruik gemaakt van storytelling; we laten de professionals aan het woord. Wat is het verhaal van de professional en wat zijn de gouden tips vanuit de professional. www.blijfvoordejeugd.nl

Hiermee willen we de professional aan het woord laten, luisteren naar wat er nodig is om daadwerkelijk behouden te blijven voor de jeugdhulp en daarnaast ook om positieve ervaringen, kennis en kunde met elkaar te delen en op deze manier met elkaar samen te blijven werken binnen de sector.

Naast het thema #blijfvoordejeugd zijn er meer thema’s:

Mocht je meer willen weten of ook een inspirerend verhaal of tool hebben (of iemand kennen) en deze graag delen; laat het mij weten!

Dit project ontstaan in opdracht van de arbeidsmarkttafel; “De Arbeidsmarkttafel Jeugd is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Ministeries VWS en J&V. Door bij te dragen aan continuïteit en stabiliteit werken we samen aan een sterkere arbeidsmarkt. We jagen aan, stimuleren, verbinden en vermeerderen wat goed werkt. Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet.” 

– Klariena –

Deel dit bericht