Jeugdhulp & onderwijs

Samenwerken tussen jeugdhulp en onderwijs: de verbinding leggen

In de ideale wereld zouden alle kinderen zonder belemmeringen naar school kunnen gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Helaas is dat niet altijd het geval. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Dit is waar de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs van cruciaal belang is.
Er kan door verbinding en samenwerking tussen beide sectoren meer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en oplossingen kunnen meer op maat worden geboden.

Wetgeving

Er zijn verschillende wetten die relevant zijn voor de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Zo is er de Jeugdwet, waarin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp en de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Daarnaast is er de Wet passend onderwijs, waarin de samenwerking tussen scholen en jeugdhulpverleners is vastgelegd. Deze wet heeft als doel om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden en ondersteuning te geven waar nodig.

De route naar samenwerking

Om de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs goed te laten verlopen, is het belangrijk dat beide sectoren elkaar kennen en begrijpen. Er zijn verschillende initiatieven om deze kennis en begrip te vergroten. Zo zijn er bijvoorbeeld intervisiegroepen waarin medewerkers van jeugdhulp en onderwijs bij elkaar komen om casussen te bespreken. Ook zijn er samenwerkingsverbanden op regionaal niveau waarin jeugdhulp en onderwijs gezamenlijk afspraken maken over de samenwerking.

Verbinding

Een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs kan veel voordelen opleveren. Zo kan er gezamenlijk worden gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen en kunnen problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Daarnaast kan er door de samenwerking beter worden afgestemd op de behoeften van het kind en kan er sneller worden ingegrepen als dat nodig is. Het gezamenlijk werken aan doelen kan er ook voor zorgen dat er meer begrip is voor elkaars werkwijzen en dat er beter kan worden samengewerkt.

Gezamenlijke route

Een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dit begint met het begrijpen van elkaars vakgebied, route en het maken van afspraken.

Het is van groot belang dat professionals in de jeugdhulp en het onderwijs goed zijn opgeleid en weten hoe ze kunnen samenwerken. Daarom is het volgen van een training over passend onderwijs en jeugdhulp aan te raden. In deze training leer je meer over de wet- en regelgeving, de samenwerking tussen deze sectoren en hoe je als professional kunt bijdragen aan passend onderwijs voor alle kinderen. Tijdens de training passend onderwijs en Jeugdwet bespreek ik de verbinding tussen deze twee sectoren, de relevante wetgeving en de route die gevolgd kan worden voor passend onderwijs en jeugdhulp.

Klariena Bouma

Deel dit bericht