Reflecteren is nodig om vooruitgang te boeken.

Samenwerken, vooruitgaan en leren vraagt om te kijken naar je eigen handelen en kwaliteiten en naar de kwaliteiten van de ander. Doen we de goede dingen op de juiste manier of kunnen we nog iets veranderen zodat we ons gezamenlijke doel bereiken?

Wanneer we enkel handelen vanuit onze eigen ervaring, kennis en kunde en “omdat we dit altijd zo doen” kunnen we in een tunnelvisie belanden en daarbij onze eigen blinde vlekken niet meer zien. Dit maakt ook dat je snel in een neerwaartse spiraal terecht kan komen met je team. Reflecteren is noodzakelijk om jezelf en je collegae scherp en alert te houden. En daarmee in de positieve flow te blijven.

Reflecteren gaat over het kijken naar je eigen handelen, waarom doe ik wat ik doe of waarom doe ik bepaalde dingen juist niet. Maar ook wat doet een collega en wat is de beweegreden daarachter. En hoe kan ik daar eventueel van leren. Bij reflecteren gaat het niet alleen om werk gerelateerde zaken, maar van goed reflecteren krijg je ook een goed inzicht in iemand als persoon, persoonlijke drijfveren, valkuilen en kwaliteiten. Je leert jezelf en elkaar dus beter kennen. Reflecteren is essentieel verbonden met leren. Door niet te reflecteren en elke keer het zelfde te doen, zal je niets nieuws leren en daardoor dus ook niet vooruit gaan. Je hebt verbinding met jezelf en met je team nodig om samen te werken en samen te groeien.

Leren door te reflecteren en te doen.

Hierbij 4 tips die belangrijk zijn bij reflecteren:

Check je verwachtingen en aannames:
Klopt dat wat je denkt of heb je de situatie (of persoon) verkeerd ingeschat. Bespreek je verwachtingen en aannames om miscommunicaties en teleurstelling te voorkomen.

Welke reactie roept jouw actie/gedrag op:
Ben je er bewust van hoe jij overkomt op de ander en wat jouw acties tot gevolg hebben voor een ander. Welke woorden gebruik, welke lichaamshouding heb je en op welke toon spreek je.
Wees je hier bewust van, dit zijn de eerste dingen die mensen zien/horen wanneer je hen aanspreekt. Vraag hier feedback over.

Ga uit je comfortzone
Vraag mensen vanuit een andere functie of met een andere denkwijze om samen met jou in gesprek te gaan. Door af en toe met een andere bril naar zaken te kijken kan je worden uitgedaagd om breder te denken.

Zet reflectie in de agenda
Voor elke professional, voor elk mens is reflecteren belangrijk en noodzakelijk om te groeien; zet daarom reflectie in de agenda en spreek je collega’s erop aan dit ook te doen!

Klariena BoumaDeel dit bericht