Trainingen

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Dat is een quote die bij mij past in het werkveld en tijdens mijn trainingen.
Door te ervaren leer je. Dit is dan ook iets wat ik in mijn trainingen erg belangrijk vind; leren door te ervaren. 

Trainingen/scholing:

Volledige opleiding voor de jeugdprofessional;
42 SKJ punten
Complete opleiding voor de jeugdprofessional binnen het sociaal domein.
5 dagen (of 10 dagdelen) inclusief casuïstiek bespreking en intervisie momenten.

Een overzicht van een aantal trainingen die ik verzorg binnen het sociaal domein, jeugdhulpverlening en kinderdagopvang (BSO): 

 • De Jeugdwet (basis training)  1 dagdeel, 6 SKJ punten
 • Het sociaal domein (De grijze gebieden in het sociaal domein) 6 SKJ punten
 • De schutting tussen Jeugdwet & Wmo (In samenwerking met @Gonda) 6 SKJ punten
 • Jeugdwet & Passend onderwijs. 6 SKJ punten
 • Het proces van aanmelden tot afsluiten;
  Volgens de stappen van Centrale raad van beroep.
   12 SKJ punten
 • Dossiervorming– Rapportage & verslaglegging; 6 SKJ punten 
 • De meldcode; 6 SKJ punten
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Communicatietraining
 • ASS (Autisme spectrum stoornis), 1 dagdeel 4 SKJ punten
 • Omgaan met weerstand & agressie 2 dagdelen, 6 SKJ punten. 
 • Betekenisvol werken (In samenwerking met Karakteradvies)
 • Kinderparticipatie
 • Beroepscode & tuchtrecht (In samenwerking met Timm consultancy)

 
Is er een onderwerp wat je mist? Vraag gerust!

Live kenniswebinars: Online bijeenkomsten van max. 2,5uur, waarbij je kennismaakt met de hoogtepunten van het onderwerp.

 • Bewust van eigen handelen
 • Regievoeren
 • De Jeugdwet
 • Het stappenplan van de centrale raad van beroep.
 • Jeugdwet & Passend onderwijs
 • ASS (Autisme spectrum stoornis)
 • Kinderparticipatie
 • De richtlijnen jeugdhulp
 • Dossiervorming
Kijk voor de mogelijkheden van de begeleide intervisie of casuïstiek bijeenkomsten bij de pagina Advies en begeleiding.

Deze trainingen zijn voor alle professionals die met mensen werken. Denk hierbij aan professionals binnen het sociaal domein, jeugdhulpverlening en ook de professionals die werkzaam zijn binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 
Als je met mensen werkt is het belangrijk dat je bewust van je houding, rol en verantwoordelijkheden, maar ook met welke verschillende wet- en regelgeving je te maken hebt.  Het belangrijkste wanneer je met mensen werkt is het contact maken, aansluiten en verbinden met elkaar. 

 In de praktijk blijkt dat we de kaders vanuit de regels en wetgeving soms als beklemmend voelen en soms zien we door de bomen het bos niet meer, wat mag wel en wat niet, hoe zit het ook alweer. 

Tijdens mijn trainingen, webinars & kennissessies neem ik professionals mee om te laten ervaren welke ruimte er daadwerkelijk is binnen de huidige wetgeving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kleuren we samen de grijze gebieden in, die er soms zijn. 
Bij alle trainingen staat het persoonlijke stuk voorop; wat is je rol, houding en verantwoordelijkheid. Wat maakt dat je handelt zoals je handelt. 
 Ook kijk ik tijdens de trainingen naar een efficiënte manier van werken. Hoe kunnen we ons werk leuk houden en goed samenwerken met alle betrokkenen.

De trainingen kunnen zowel offline als online worden gegeven. 
De incompany trainingen zijn volledig op maat en zijn (op aanvraag) SKJ 
geaccrediteerd.


Wat anderen zeggen

“Hele fijne training en trainster met aanstekelijk enthousiasme. Zag dat mijn collega’s zich echt gezien voelde door haar en er was veel ruimte om verbeterpunten binnen de organisatie te bespreken. Ik vind het zelf jammer dat ik hier niet al wat over heb gekregen vanuit school maar super blij dat ik deze informatie dan nu kan krijgen.”

Julie

“Een zeer welkome uitbreiding van mijn repertoire. De training was informatief en ik vond het erg fijn deze bij te wonen. Klariena bracht de informatie helder en op een enthousiaste manier over op mij.”

Nina

“Klariena is mijn docent geweest bij de opleiding jeugdconsulent. Klariena weet waar zij het over heeft en geeft ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen. Klariena heeft tijd de lessen een breder aspect van het sociaal domein naar voren gebracht, waardoor ik een compleet beeld heb gekregen van onder andere de jeugdwet en de wmo. Bedankt voor de fijne samenwerking!”

Sjoukje

“Je staat er en maakt er wat van! Je enthousiasme, energie en ook empathie voor het vak en ons als professionals erg fijn om te ervaren!”

Lisa

Benieuwd wat ik kan betekenen voor jouw organisatie?

Neem contact op om samen naar de vraag te kijken en de mogelijkheden te bespreken.